Verkstad för svetsning, smidesarbeten, svarvning

Svetsning/smidesarbeten

Under 2016 certifierade vi oss enligt EN 1090, och detta innebär att vi har rätt att tillverka, montera och CE-märka våra produkter i bärande stålkonstruktioner, vilket är ett krav sedan 2014. Exempel på stålkonstruktioner är skärmtak, räcken, industrilokaler och hus.

Våra svetsare har avlagt svetsarprövningar enligt EN ISO 9606-1. För tillsyn och ledning av svetsarbete har vi egen personal med certifikat IWS, som kvalificerar för tillsyn och ledning av svetsning med krav på omfattande teknisk kunskap enligt SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2.

Våra licensierade svetsare utför svetsarbeten i bl a kolstål, rostfritt och aluminium med nedanstående metoder:

  • MIG/MAG-svetsning
  • Gassvetsning
  • Punktsvetsning
  • Elektrodsvetsning
  • TIG-svetsning

Kontakt:
Andreas Tellram
035 299 12 16

Daniel Gabrielsson
035 17 76 13

Svarvning/fräsning

Vi har flera fräs- och svarvmaskiner vilket ger oss möjlighet att täcka de flesta behoven. Vår största svarv har ett dubbavstånd på hela 6 meter vilket medför att vi kan svarva riktigt långa detaljer.

Kontakt:
Andreas Tellram
035 299 12 16

Daniel Gabrielsson
035 17 76 13

Gas- och plasmaskärning

Vi skär ut komplicerade detaljer i våra gas-/plasmaskärare.

Kontakt:
Andreas Tellram
035 299 12 16

Daniel Gabrielsson
035 17 76 13

Industriunderhåll och reparationsarbeten

Vi utför underhålls- och reparationsarbeten åt den tunga industrin. Exempel på våra kunder är Stena Recycling, Halmstad Höganäsverken och Celsa.

Kontakt:
Andreas Tellram
035 299 12 16

Daniel Gabrielsson
035 17 76 13

Vårt dotterbolag:

Vårt dotterbolag:

Vi är medlemmar i:

Vi är återförsäljare för:

Vi är återförsäljare för: