Relining

Vi utför relining – ett sätt att enkelt och billigt renovera rökkanaler, ventilationskanaler eller imkanaler. Metoden innebär att man slipper byta ut rör med smutsiga håltagningar, dyra saneringar av eternit eller andra yttre ingrepp. Man skapar en helt slät kanal utan skarvar som bibehåller befintlig area i kanalen. Metoden kan användas för en mängd områden och material.

Kontakt:
Sven-Olof Larsson
035 17 76 12

Vårt dotterbolag:

Vårt dotterbolag:

Vi är medlemmar i:

Vi är återförsäljare för:

Vi är återförsäljare för: