Industriunderhåll och reparationsarbeten

Vi utför underhålls- och reparationsarbeten åt den tunga industrin. Exempel på våra kunder är Stena Recycling, Halmstad Höganäsverken och Celsa.

Kontakt:
Daniel Gabrielsson
035 17 76 13

Andreas Tellram
035 299 12 16

Vårt dotterbolag:

Vårt dotterbolag:

Vårt dotterbolag:

Vi är medlemmar i:

Vi är återförsäljare för:

Vi är återförsäljare för: